TERVETULOA


Mikä on Salon Kasvuinfra ry,


Yhdistyksen tavoitteena on edistää Salon kasvuun tarvittavaa infrastruktuuria kooten yhteen asiantuntevuutta, kehittämisestä ja vaikuttamisesta kiinnostuneita jäseniä Salon seudulta sekä laajemminkin.

Yhdistys toimii yhteistyössä muiden vastaavien yhdistysten ja toimijoiden kanssa, sekä pitää yhteyttä osaltaan päättäviin organisaatioihin Salossa, siihen liittyvillä alueilla sekä maakunnallisiin ja valtakunnallisiin päättäjiin ja vaikuttajiin.

Yhdistyksen tarkoitus on auttaa Salon kaupungin ja Salon talousalueella asuvien kuntalaisten edunvalvontaa ja ottaa kantaa asioissa, jotka koskevat liikenne- ja televiestintäverkostoa, teollisuusvoimalaitoksia, sekä muita näihin rinnastettavia teknisiä infrastruktuureja. Lisäksi Salon Kasvuinfra ry voi auttaa viranhaltijoita päätöksentekoon liittyvissä valmisteluissa.

Salon kaupunki on maantieteellisesti hyvin laaja alue. Se muodostui, kun kymmenen kuntaa yhdistyi uudeksi Salon kaupungiksi 1. tammikuuta 2009. Tässä Suomen suurimmassa kuntaliitoksessa olivat mukana Salon lisäksi Halikko, Kiikala, Kisko, Kuusjoki, Muurla, Pertteli, Perniö, Suomusjärvi ja Särkisalo. Näin laajassa kaupungissa on erityisen tärkeää, että kuntalaisilla on vaikuttamiskanava, jossa vuorovaikutuksessa ja yhteistyössä edistetään kaupungin kasvua vaikuttamalla kestävän liikenne-, energia- ja televiestintäverkoston kehittämiseen.

 

Salon Kasvuinfran ry:n vaikuttamisen tulee perustua mahdollisimman todenperäiseen tutkittuun tietoon.

Salossa 28.6.2019

Salon Kasvuinfra ry
Mika Nummenpalo
Yhdistyksen puheenjohtaja